Life coaching

Indywidualne sesje coachingowe

Indywidualne sesje coachingowe

Indywidualne sesje coachingowe


Sesje prowadzą:

Joanna Tomala Joanna Tomala
Patrycja Kurowska Patrycja Kurowska
Katarzyna Brzezińska Katarzyna Brzezińska
Beata Sikorska-Dutka Beata Sikorska-Dutka
Samoświadomość, umiejętność poznawania i rozumienia siebie

Indywidualne sesje coachingowe

Life coaching

 

Podstawą tej metody pracy jest zaufanie do człowieka jako autora swojego życia i rozwoju.

Klient, z pomocą coacha, samodzielnie określa cel, odkrywa swoje zasoby i możliwości oraz dokonuje zmian w kierunku poprawy jakości swojego życia i działania. Coaching jest wiec systematycznym procesem rozwoju na bazie partnerskiej współpracy.

 

Naszą ofertę kierujemy do osób, które:

• Na co dzień działają pod presją i w stresie

• Czują, że utknęły w martwym punkcie

• Chcą wzmocnić poczucie pewności siebie

• Poszukują sensu życia i samorealizacji

• Chcą nauczyć się prawidłowo rozpoznawać emocje swoje i osób bliskich

• Chcą budować zdrowe relacje z otoczeniem i czerpać z nich satysfakcję

Korzyści wynikające z udziału w procesie coachingowym:

 

Samoświadomość, umiejętność poznawania i rozumienia siebie

Trwałe, dające zadowolenie związki z innymi

Lepsza komunikacja, umiejętności poznawania i rozumienia innych ludzi

Odpowiedzialne stwarzanie siebie, zamiast uleganie biernie wpływom

Podstawy trwałego poczucia własnej wartości

Wzrost poczucia zadowolenia z życia, twórcze rozwiązywanie problemów

 

Zapraszamy