Czym jest coaching?

Czym jest coaching

Według International Coach Federation (ICF)

 

 

KIM JEST KLIENT?

Indywidualnym klientem coacha nazywamy osobę pragnącą osiągnąć jedne z poniższych celów: polepszenie osiąganych wyników, usprawnienie procesu uczenia się, zwiększenie satysfakcji. Klient nie poszukuje emocjonalnego ukojenia ani ulgi od problemów natury psychologicznej. Osoba korzystająca z usług coacha może z jego wsparciem zainicjować działania mające na celu osiągnięcie wybranych przez siebie celów. Klientem coacha jest zawsze osoba coachowana, bez względu na to, kto opłaca całość procesu.  

 

W JAKI SPOSÓB REALIZUJEMY USŁUGĘ?

Coach i jego klient przygotowują wspólnie harmonogram spotkań oraz ustalają sposoby komunikowania się (bezpośrednio, telefonicznie, mailowo lub za pomocą dostępnych komunikatorów np. skype). Nie muszą w tym względzie przestrzegać żadnych zewnętrznych narzuconych norm.

 

RELACJE W COACHINGU

Relację coacha z klientem można określić jako partnerską. Coach nie podchodzi do klienta z pozycji eksperta, autorytetu czy osoby uzdrawiającej. Coach i klient wspólnie ustalają cel, format i oczekiwane wyniki ich pracy. Klient nie zrzuca odpowiedzialności za powyższe na coacha, ani też coach nie decyduje się na podjęcie pełnej odpowiedzialności za efekty procesu.

 

WYNIKI

Coaching ma na celu podniesienie wyników działania klienta, jak również usprawnienie jego sposobu uczenia się, a tym samym podniesienia jakości życia.

 

RAMY CZASOWE

Coaching koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości. Nie analizuje on przeszłości, czy wpływu minionych zdarzeń na obecne funkcjonowanie jednostki.

 

EMOCJE

Coaching zakłada, że klienci korzystający z usług coacha potrafią rozpoznawać, wyrażać i radzić sobie z własnymi emocjami.

 

ZWIĄZEK Z PSYCHOTERAPIĄ  

Coaching nie jest psychoterapią i nie jest w stanie pomóc klientowi z problemami natury emocjonalnej czy poznawczej, nie zajmuje się pomocą psychologiczną i nie leczy zaburzeń. Coaching może być stosowany równolegle z psychoterapią, jednakże nie może być jej substytutem. Coaching korzysta z informacji o przeszłości klienta, aby ustalić jego obecną sytuację. Nie zakłada on jednak rozwiązania problemów z przeszłości w celu usprawnienia działań przyszłych.  

 

PORADY  

Czasami coach udziela rad, wyraża własne opinie lub sugestie. Zarówno coach jak i klient mają świadomość, że klient może zarówno przyjąć jak i odrzucić propozycje coacha, jako że to on sam ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. Nie zniechęca się mimo to coacha do dawania rad.  

 

PROŚBY/PROPOZYCJE  

Coach zachęca (prosi) klienta, aby podjął on działania w celu osiągnięcia swoich upragnionych celów. Prośba ta nie wynika jednak z chęci zdiagnozowania problemów klienta, czy rozumienia jego przeszłości.  

 

WIEDZA EKSPERCKA

Coachowie są ekspertami w tematyce procesu coachingu i mogą nie mieć specjalistycznej wiedzy na temat konkretnej dziedziny przemysłu. Jeśli coachowie posiadają wiedzę na temat konkretnych dziedzin, mogą z nich korzystać, aby prowadzić całość procesu. Nie wykorzystują jednak swojej wiedzy eksperckiej, aby dokonywać oceny, kierować lub tworzyć rozwiązania dla klienta.

 

RELACJE  

Związek między coachem i klientem jest podstawą całości procesu coachingu. Coach i klient intencjonalnie budują relację, którą charakteryzuje rosnący wzajemny szacunek i zrozumienie. Taka relacja nie jest produktem ubocznym coachingu czy dodatkiem do całości procesu. Nie jest ona również związana z rezultatami, jakie osiąga klient.

 

UŻYWANIE INFORMACJI  

Podczas coachingu informacje uzyskane od klienta są używane przez coacha jedynie w celu zwiększenia samoświadomości klienta czy ułatwienia mu wyboru sposobu działania. Te informacje nie są używane do oceny działań klienta, ani nie są zamieszczane w żadnych raportach z wyłączeniem raportów przekazywanych samemu klientowi.

Zakres

Coaching może dotyczyć bardzo różnorodnych osobistych i zawodowych zagadnień. W relacji coachingowej klient wspólnie z coachem determinują zakres pracy. Zakres coachingu nie powinien być ograniczany do żadnej wąskiej dziedziny zastosowań.

Relacje w coachingu

W trakcie procesu coachingu wkład coacha wyraża się poprzez nieustające interakcje z klientem. Rola coacha nie polega na budowaniu rozwiązań bądź wyników poza ustalonymi sesjami spotkań.

Nieustający wpływ

Coaching został stworzony w celu zapewnienia klientom możliwości powiększenia ich zdolności do osiągania wymarzonych rezultatów i budowania w nich pewności siebie, co do ich naturalnych umiejętności. Ważne jest, aby klienci nie mieli poczucia, że mogą skutecznie działać jedynie, kiedy posiadają wsparcie coacha.  

 

źródło: International Coach Federation (ICF),